Międzyrzec Podlaski

Obchody jubileuszu 50 - lecia pracy duszpasterskiej w Międzyrzecu Podlaskim ks. inf. Kazimierza Korszniewicza i konferencja popularno - naukowa

20
paź 2023

Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo z racji 50-lecia posługi kapłańskiej w Międzyrzecu Podlaskim ks. infułata Kazimierza Korszniewicza będzie sprawowana w najbliższa niedzielę, 22 października w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Przewodniczył jej będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Eucharystię poprzedzi konferencja popularno - naukowa pt.: "Totus Tuus" - "Wszystko postawiłem na Maryję" - myśl papieska i prymasowska jako determinanty rozwoju kulturowego i duchowości maryjnej ludności Podlasia". Konferencja rozpocznie się o godzinie 16.00 w sali kinowej w Międzyrzecu Podlaskim.
Po Mszy św. odbędzie się promocja monografii jubileuszowej.

na uroczystości zapraszają Społeczny Komitet Organizacyjny, władze samorządowe powiatu bialskiego, miasta oraz gminy Międzyrzec Podlaski i Bialskopodlaska Lokalna Grupa działania.

Ks. Kazimierz Korszniewicz urodził się 30 kwietnia 1936 roku w Wohyniu. Pochodzi z rodziny chłopskiej. W swojej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, a w Siedlcach Gimnazjum Biskupie oraz studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym. 11 czerwca 1960 roku uzyskał święcenia kapłańskie.

Po ukończeniu studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii. Od 28 sierpnia 1973 roku był proboszczem parafii Św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Prowadził działalność charytatywną – kuchnię charytatywną dla potrzebujących. Z jego inicjatywy wybudowano kościoły w Maniach, Krzewicy, Kościół Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim, przy których powstały nowe parafie, oraz Kaplicę mszalną w Żabcach. Jest pomysłodawcą budowy wielu pomników i postumentów w mieście. Pełniąc obowiązki proboszcza parafii Św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim sprawował urząd Wikariusza Generalnego diecezji Siedleckiej przez okres trzech lat. Kapelan Rejonowego Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, inicjator i przewodniczący Fundacji na rzecz ochrony Miejskiego Szpitala i Służby Zdrowia, członek honorowego Związku Sybiraków oraz Związku Więźniów Politycznych okresy Stalinowskiego.

Odznaczony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Siedlcach, a także godnościami papieskimi: Prałat Jego Świętobliwości Jana Pawła II i godnością Protonotariusza Apostolskiego czyli Infułata, co stanowi najwyższą godność jaką może otrzymać kapłan. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 30 października 1997 r. w dowód uznania za działalność społeczną i szczególne zasługi dla naszego miasta (źródło: UM Międzyrzec Podlaski)
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Tomasz Pon. 23.10.2023 04:53:37

Z KODEŃCA do Międzyrzeca