Międzyrzec Podlaski

Jubileusz ks. infułata Kazimierza Korszniewicza w Międzyrzecu Podlaskim

23
paź 2023

W niedzielę, 22 października odbyły się uroczystości związane z 50-leciem pracy duszpasterskiej w Międzyrzecu ks. infułata Kazimierza Korszniewicza. Mszy św. w kościele św. Józefa przewodniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda. Eucharystię koncelebrował także ks. bp. Grzegorz Suchodolski i kilkunastu kapłanów.

- Ks. infułat Kazimierz Korszniewicz głosił Boże Słowo, udzielał sakramentów, dbał o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Budował kościoły i kaplice. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że pobłogosławił zamiary ks. infułata, że dał łaskę wytrwałości i zjednał serca wiernych przy wspólnym dziele. To z jego inicjatywy patronem Międzyrzeca Podlaskiego jest Święty Jan Paweł II – mówił ks. bp Kazimierz Gurda.Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał ks. infułatowi Kazimierzowi Korszniewiczowi Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi propagowania idei patriotycznych i historycznych. Medal wręczył poseł Dariusz Stefaniuk.

Odbyła się też promocja monografii jubileuszowej poświęconej ks. infułatowi Kazimerzowi Korszniewiczowi. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Totus Tuus” - „Wszystko postawiłem na Maryję” - myśl papieska i prymasowska jako determinanty rozwoju kulturowego i duchowości maryjnej ludności Podlasia. Prelegentami byli dr Piotr Gmitrowicz, dyrektor i dr Piotr Kosmala - przedstawiciele Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
________________________

Ks. Kazimierz Korszniewicz urodził się 30 kwietnia 1936 roku w Wohyniu. Pochodzi z rodziny chłopskiej. W swojej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, a w Siedlcach Gimnazjum Biskupie oraz studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym. 11 czerwca 1960 roku uzyskał święcenia kapłańskie.

Po ukończeniu studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii. Od 28 sierpnia 1973 roku był proboszczem parafii Św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Prowadził działalność charytatywną – kuchnię charytatywną dla potrzebujących. Z jego inicjatywy wybudowano kościoły w Maniach, Krzewicy, Kościół Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim, przy których powstały nowe parafie, oraz Kaplicę mszalną w Żabcach. Jest pomysłodawcą budowy wielu pomników i postumentów w mieście. Pełniąc obowiązki proboszcza parafii Św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim sprawował urząd Wikariusza Generalnego diecezji Siedleckiej przez okres trzech lat. Kapelan Rejonowego Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, inicjator i przewodniczący Fundacji na rzecz ochrony Miejskiego Szpitala i Służby Zdrowia, członek honorowego Związku Sybiraków oraz Związku Więźniów Politycznych okresy Stalinowskiego.

Odznaczony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Siedlcach, a także godnościami papieskimi: Prałat Jego Świętobliwości Jana Pawła II i godnością Protonotariusza Apostolskiego czyli Infułata, co stanowi najwyższą godność jaką może otrzymać kapłan. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 30 października 1997 r. w dowód uznania za działalność społeczną i szczególne zasługi dla naszego miasta (źródło: UM Międzyrzec Podlaski)
POBIERZ APLIKACJĘNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

2 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Hans Klos Czw. 26.10.2023 15:35:39

Raduje się serce ja widzę na uroczystościach Czcigodnego Pan Starostę Jana Skolimowskiego , mieszkańcy całego powiatu cenią go za uczciwość i sprawiedliwą poświatę która Go otacza to człek nieskazitelny skarbnica wszelkich cnót opoka do naśladowania jako mąż o wielkiej cnocie i obywatel wzorowy.

Oto jest pytanie..??? Pt. 27.10.2023 05:22:33

Jestem z innego powiatu i nie znam pana starosty.Czytając powyższy komentarz ,,zastanawiałem się ,czy jest on poetycką satyrą,czy też pan starosta to chodząca świętość.