Łosice

Zabytkowy cmentarz prawosławny w Starej Kornicy może być odrestaurowany

Region Śr. 14.04.2021 13:22:12
14
kwi 2021

W Starej Kornicy znajduje się stary zapomniany, zaniedbany cmentarz prawosławny. Ostatnie pochówki odbywały się tam na początku XX wieku.

Władze gminy czynią starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na odrestaurowanie tego cmentarza. Zakres prac obejmuje m.in. prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz czyszczenie i odnawianie nagrobków. Teren cmentarza zostanie ogrodzony. Ponadto mają być ustawione tablice informacyjne o tym historycznym miejscu. Wszystkie pracę muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Dlaczego ta nekropolia, na którym spoczywają szczątki przodków, mieszkańców Kornicy została zapomniana?
Zabytkowym cmentarzem w Starej Kornicy zainteresował się Sł. Karczewski. POSŁUCHAJSK [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Wiesław Pt. 16.04.2021 19:08:20

Cmentarz o którym jest powyższa wzmianka zaczął funkcjonować jako cmentarz parafii greckokatolickiej w Kornicy, więc nie jest to cmentarz tylko prawosławny, Według opracowań historycznych cmentarz został przeniesiony poza wieś w roku 1825. W roku 1857 na tym cmentarzu została wzniesiona drewniana kaplica po wezwaniem św. Jozafata. Miejscowa społeczność wielokrotnie apelowała o odrestaurowanie tego cmentarza i to od wielu lat. Miejscowa społeczność jest świadoma kto na tym cmentarzu spoczywa znają swoich przodków z imienia i nazwiska, którzy tam są pochowani. Nawet żyje pewna Pani której babcia jest pochowana na tym cmentarzu a której nagrobek zachował się do dziś. Na tym cmentarzu był także pochówki nocne tzn. bez udziału księdza prawosławnego (po likwidacji unii) Np. pewnego Pana z miejscowości Kobylany dziadek został pochowany właśnie w ten sposób. Są spisy osób pochowanych w parafii Kornica nawet od roku 1825. (wcześniejsze także) Może warto byłoby zająć się karkołomną pracą i umieścić z imienia i nazwiska osoby zmarłe. Dopiero wtedy społeczność miejscowa by poznała swoje dziedzictwo, swoich przodków. Na tym cmentarzu spoczywają męczennicy za wiarę bici, katowani... którzy nie doczekali roku 1905 (ukazu tolerancyjnego) Nasi świeci z pośród nas z naszych rodzin - nasze dziedzictwo. Dziękujemy miejscowym władzom administracyjnym za podjęcie inicjatywy odrestaurowania cmentarza. Obyśmy mogli godnie udać się na ten cmentarz i uczcić naszych przodków.